Królestwo Arabii Saudyjskiej

Projekt ukończona przy użyciu najnowszej technologii Big Dutchman International.
Instalacja pod klucz została ukończona dla jednego z największych producentów
drobiu w Królestwie Arabii Saudyjskiej. W ciągu 2 lat zbudowano 36 budynków
mieszczących 60 000 kur dla niosek i 12 budynków, w których znajduje się 60 000
kur przeznaczonych na tucz drobiu.

8 etapów po 6 budynków zostało ukończonych przez wielofunkcyjny zespół
kierowany przez doświadczonego kierownika projektu, wraz z ośmioma wysoko
wykwalifikowanymi europejskimi nadzorcami, 25 wykwalifikowanymi europejskimi
mechanikami i elektrykami, 65 pracownikami fizycznymi oraz zespołem wsparcia
kucharzy, kierowców i dostawców materiału.

WIELKA BRYTANIA

Pracując dla głównego dostawcy jaj w Szkocji, zrealizowaliśmy ponad 15 projektów.
Szczególnie godna uwagi jest dwupoziomowy budynek dla ptaków o łącznej
pojemności 100 000 kur, który został pomyślnie ukończony w ciągu 10 tygodni.
Ponadto z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 40 projektów, w tym montaż klatek dla
niosek, odchowu, obór, brojlerów oraz brojlerów i kurników na wolnym wybiegu.

IRLANDIA

Ukończona przy użyciu najnowszej technologii firmy Big Dutchman International
GmbH, instalacja pod klucz 3 budynków mieszczących 150 000 kur oraz trzech
systemów suszenia obornika została ukończona dla jednego z największych
dostawców drobiu w Irlandii.
Każdy budynek został pomyślnie zainstalowany w ciągu dziewięciu tygodni.

W projekcie tym zaangażowany był duży, wszechstronny zespół kierowany przez doświadczonego kierownika projektu, wraz z europejskim przełożonym, 30 wykwalifikowanymi europejskimi mechanikami i elektrykami, z niezbędnym zespołem wsparcia złożonym z kucharzy, kierowców i specjalistów ds. Sklepów.